Sperperiode Recht van Voorkoop start 9 oktober 2017

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
RVV-product

Tijdens de RVV-sperperiode kan elke begunstigde of zijn leverancier zijn RVV-records aanpassen naar de nieuwe kadastrale toestand.

Elk jaar verschijnt er een nieuwe versie van de digitale kadastrale percelenplannen. Daardoor moeten ook alle RVV-records aangepast worden aan deze nieuwe kadastrale toestand. 

Sperperiode

Om begunstigden en leveranciers voldoende tijd te geven om hun RVV-records aan te passen, wordt er in het kader van Recht van Voorkoop een sperperiode ingelast. Tijdens deze sperperiode kunnen RVV-records opgeladen worden voor zowel de huidige als de nieuwe kadastrale toestand. Pas na de sperperiode wordt er volledig overgeschakeld naar de nieuwe kadastrale toestand. 

In 2017 loopt de sperperiode van 9 oktober tot en met 26 november. Op 27 november 2017 schakelen we over naar de kadastrale toestand 01/01/2017. Je vindt meer informatie over de sperperiode en de gevolgen voor de begunstigden en leveranciers op onze website. 

Vragen?

Contacteer dan de Helpdesk Informatie Vlaanderen.