Release nieuwe dataset Luchtvaartadvieskaart Vlaanderen

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
luchtvaartdata

De dataset Luchtvaartadvieskaart Vlaanderen (met informatie van het Directoraat-generaal Luchtvaart) is nu beschikbaar.

Informatie Vlaanderen stelt een nieuwe dataset met informatie van het Directoraat-generaal Luchtvaart, van de FOD Mobiliteit, ter beschikking. Het gaat om de Luchtvaartadvieskaart Vlaanderen. Deze kaart wordt gebruikt in de procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning. 

De Luchtvaartadvieskaart Vlaanderen geeft aan wanneer er om advies moet verzocht worden bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een constructie die omwille van haar hoogte boven het maaiveld een invloed kan hebben op de luchtvaart. Indien de hoogte van de geplande constructie, de op de kaart aangegeven hoogte overschrijdt, moet aan het Directoraat-generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een advies gevraagd worden. Deze kaart is vastgesteld bij Ministerieel besluit van 11 september 2017 tot bepaling van de drempels voor de verplichting inzake het luchtvaartadvies voor aanvragen van een omgevingsvergunning (BS 06 oktober 2017). 

Bekijken

Je kan de gegevens bekijken via Geopunt-kaart, Thema > Bouwen en Wonen > Ruimtelijke ordening 

Web-services 

De gegevens van de datasets zijn beschikbaar via de raadpleegdienst, WMS Luchtvaart (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/luchtvaartVLM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms). 

Downloaden 

Dit product wordt via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Hoogte’) ter beschikking gesteld voor deelnemers GDI-Vlaanderen. Het product is een raster-dataset met grondresolutie van 5m x 5m, die wordt aangeboden in GeoTIFF-formaat. 

Regels voor toegang en gebruik 

De informatie is openbaar. Het gebruik van de informatie van de Luchtvaartadvieskaart Vlaanderen, voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen) of gebruik in het kader van de procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning, is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. 

Hergebruikers dienen zich te wenden tot de eigenaar van de informatie (Directoraat-generaal Luchtvaart).