Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen, toestand 17/8/2017, nu beschikbaar

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
administratieve gemeentegrenzen

Informatie Vlaanderen stelt een nieuwe versie van de dataset ‘Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen’ ter beschikking.

In deze nieuwe versie integreerden we de gewest- en landsgrenzen van het Vlaamse Gewest, opgemaakt door AAPD op basis van de diverse beschikbare bronnen. Deze versie blijft de benaming ‘voorlopig’ houden. Dit in afwachting van het ter beschikking komen en erkennen van een dataset met administratieve grenzen voor heel België als authentieke gegevensbron. 

Bekijken

Je bekijkt de gegevens via de Geopunt-kaart, Thema’s Grenzen. 

Web-services

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de raadpleegdienst Administratieve eenheden

Downloaden 

Dit product wordt zowel via de AGIV-downloadtoepassing (onder de categorie ‘Grenzen’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld. Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Vlaamse Gratis Open Data licentie van toepassing

De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. 

Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.