Nieuwe services Agentschap Wegen en Verkeer

- toegevoegd door Agentschap Wegen en Verkeer
Nieuwe-services-Agentschap-en-Verkeer

Services van Agentschap Wegen en Verkeer via MercatorNet worden stopgezet en vervangen door nieuwe.

Op 26/3/2019 zullen de aangeboden services van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ontsloten via MercatorNet worden stopgezet. Opgelet: Deze worden vanaf heden reeds niet meer geüpdatet.

Het gaat over volgende lagen:

Afschermende constructies langs de genummerde wegen in beheer van AWV tn:tn_afsconstr_awv
De beheersegmenten van de genummerde wegen tn:tn_behseg_awv
Deel van de genummerde weg die bebouwde kom is tn:tn_bebkom_awv
Deel van de genummerde weg, waarop een fietssuggestiestrook aangeduid is tn:tn_ftssugstr_awv
Deel van de genummerde wegen waarlangs een langsgracht loopt voor de afwatering tn:tn_gracht_awv
Fietspaden langs de genummerde wegen in beheer van AWV tn:tn_ftspad_awv
Geluidswerende constructies langs de genummerde wegen in beheer van AWV tn:tn_glwconst_awv
Inventaris van de bomen langs de genummerde wegen tn:tn_bomen_awv
Km en hm referentiepunten tn:tn_refpt_awv
Snelheidsregimes langs de genummerde wegen in beheer van AWV tn:tn_snelhrg_awv
Straatkolken langs de genummerde wegen tn:tn_strkolk_awv

 

Vanaf heden zijn de nieuwe GetCapabilities, laagnamen en endpoints:

GetCapabilities WMS: https://opendata.apps.mow.vlaanderen.be/opendata-geoserver/awv/wms?SERVICE=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities
GetCapabilities WFS: https://opendata.apps.mow.vlaanderen.be/opendata-geoserver/awv/wfs?SERVICE=wfs&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Afschermende constructies langs de genummerde wegen in beheer van AWV awv:Afschermende constructies
Bebouwde kommen - genummerde wegen in beheer van AWV awv:Bebouwde kommen
De beheersegmenten van de genummerde wegen awv:Beheersegmenten
Bomen langs de genummerde wegen in beheer van AWV awv:Bomen
Fietspaden langs genummerde wegen in beheer van AWV awv:Fietspaden
Fietssuggestiestrook - genummerde wegen in beheer van AWV awv:Fietssuggestiestroken
Geluidswerende constructies langs de genummerde wegen in beheer van AWV awv:Geluidswerendeconstructies
Langsgrachten langs genummerde wegen in beheer van AWV awv:Langsgrachten
Middenbermen langs de genummerde wegen in beheer van AWV awv:Middenbermen
Referentiepunten langs genummerde wegen in beheer van AWV awv:Referentiepunten
Snelheidsregimes langs de genummerde wegen in beheer van AWV awv:Snelheidsregimes
Straatkolken langs de genummerde wegen in beheer van AWV awv:Straatkolken
Toplagen van de genummerde wegen in beheer van AWV awv:Toplagen

Endpoint WMS:https://opendata.apps.mow.vlaanderen.be/opendata-geoserver/awv/wms?SERVICE=WMS
Endpoint WFS:https://opendata.apps.mow.vlaanderen.be/opendata-geoserver/awv/wfs?service=WFS

Metadata zijn te vinden via http://www.geopunt.be/catalogus