Datasets 'Reiswegennetwerk uitzonderlijk vervoer' nu beschikbaar

- toegevoegd door Agentschap Wegen en Verkeer
Datasets-Reiswegennetwerk-uitzonderlijk-vervoer-nu-beschikbaar

Deze netwerken geven de te volgen route aan indien het voertuig omwille van zijn constructie of ondeelbare lading groter is dan voorzien in het reglement van de technische eisen en de wegcode. Beschikbare netwerken zijn: klasse 90t, klasse 120t, klasse autosnelwegen en klasse kraan.

Wat is uitzonderlijk vervoer?

Wie voertuigen in het verkeer wil brengen die, door hun constructie of door de ondeelbare lading die ze vervoeren, tenminste één van de volgende afmetingen (Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, 15 maart 1968) overschrijden, heeft daarvoor een vergunning nodig:

 • Lengte:
  • Enkelvoudig voertuig: 12 m;
  • Trekker + oplegger: 16,50 m;
  • Vrachtwagen + aanhangwagen: 18,75 m
 • Breedte: 2,55 m
 • Hoogte: 4,00 m
 • Massa: 44 T voor samenstellingen met 5 assen
 • Overstek achteraan: 3,00 m

Meer info: https://wegenenverkeer.be/uitzonderlijk-vervoer

Wat is het reiswegennetwerk?

Dit zijn verzamelingen van wegen die geschikt zijn voor één van de volgende klassen:

 • Netwerk klasse 90t
 • Netwerk klasse 120t
 • Netwerk klasse autosnelwegen
 • Netwerk klasse kraan

Meer info over de verschillende netwerken vind je hier.

Webservices

De gegevens zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Agentschap Wegen en Verkeer (https://opendata.apps.mow.vlaanderen.be/opendata-geoserver/awv/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities)

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtsdienst, WFS Agentschap Wegen en Verkeer (https://opendata.apps.mow.vlaanderen.be/opendata-geoserver/awv/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities)

Downloaden?

Downloaden van de verschillende netwerken kan via de catalogus:

 

Standaard wordt shape aangeboden maar via metadata zijn er ook links naar JSON en KML.