Bathymetrische Databank

Toegang tot bathymetrische en nautische data

DOV-Delfstoffenverkenner

Delfstoffen bevragen via de delfstoffenverkenner

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner

EODaS Open LiDAR portaal

ODaS Open LiDAR geeft toegang tot ruwe remote sensing data van DHMV

Geopunt - Gewestplan

Deze kaarttoepassing laat toe om het gewestplan te bevragen.

INSPIRE Geoportal

Toegang tot Europese ruimtelijke data

Je stad of gemeente in cijfers

Data & Analyse van de vijf Vlaamse provincies

Nostalgeo

let's create the streetview of the past

Zonnekaart Vlaanderen

Hoe geschikt is je dak voor zonnepanelen of een zonneboiler?

Geopunt - Bouwen

Alle thema's rond bouwen verzameld op één kaart

Downloadtoepassing

Data aanvragen en downloaden

Geopunt - Hoogtekaart

Zoek hier de hoogtes en laagtes van Vlaanderen

Geopunt - INSPIRE

Toon INSPIRE-datasets op kaart

AGIV-Mobilemapping

360°-beeldendatabank Vlaanderen

Geopunt - Reis door de tijd

Bekijk de historische kaarten van 1712 tot heden

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar

Geopunt - Vrije tijd

Vrijetijdsinformatie in de buurt van een locatie

Geopunt - Wonen en leven

Alle info over wonen en leven in Vlaanderen

GDI-viewer

Raadpleeg data

Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans

Geoloket waterkwaliteit

Geoloket waterkwaliteit - meetnetten waterkwaliteit

Magda Geo Ondernemingen

Alle ondernemingen op kaart

Routeplanner De Lijn

Plan uw verplaatsingen met De Lijn

Speelzones in natuurterreinen

Permanente speelzones en zomerspeelzones

Waterinfo.be

Portaalsite Vlaamse waterbeheerders over overstromingen en droogte

Geopunt - Waterlopen

Vlaamse Hydrografische Atlas

LARA

Loket voor authentieke registratie

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

Geopunt - Hinder in kaart

Bekijk alle werken en manifestaties die hinder met zich meebrengen op de openbare weg

Geopunt-kaarttoepassing

Bekijk verschillende kaarten in Vlaanderen

Geopunt - Recht van voorkoop - themabestand

Zoek voor een specifiek adres of perceel het recht van voorkoop op