AGIV-Mobilemapping

AGIV-Mobilemapping-Toepassing

De AGIV Mobilemapping Toepassing heeft toegang tot de 360°-beeldendatabank Vlaanderen. De online applicatie maakt het mogelijk debeelden te bekijken, in de beelden te meten en eenvoudige inventarisaties uit te voeren.

De toepassing is beveiligd en wordt enkel opengesteld voor medewerkers van deelnemers aan het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen, en hun dienstverleners,voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang.

De nodige maatregelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn genomen in overeenstemming met de adviezen van de Vlaamse Toezichtscommissie en de Privacycommissie.

Meer informatie vind je op volgende webpagina: http://www.agiv.be/producten/mobilemapping.

Fotoalbum

Verwante applicaties

Geopunt - Gewestplan

Deze kaarttoepassing laat toe om het gewestplan te bevragen.

Geopunt - INSPIRE

Toon INSPIRE-datasets op kaart