Cadgis viewer

De CADGIS-viewer toepassing biedt de mogelijkheid om de laatste fiscale toestand van de kadastrale percelen en gebouwen te raadplegen. De CADGIS databank wordt samengesteld uit de afzonderlijke CADMAP kadastrale perceelplannen. De FOD Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is beheerder van deze toepassing. Het gebruik is gebonden aan specifieke voorwaarden. U kan ook via deze toepassing officiële kadastrale uittreksels aanvragen.

Verwante applicaties

Geopunt - Gewestplan

Deze kaarttoepassing laat toe om het gewestplan te bevragen.

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner

Geopunt - Bouwen

Alle thema's rond bouwen verzameld op één kaart