Geopunt - Gewestplan

Gewestplan

Met deze Geopunt-kaarttoepassing kan je de bodembestemmingen volgens de gewestplannen raadplegen.

De bodembestemming verwijst naar algemene en aanvullende (bijzondere) stedenbouwkundige voorschriften zoals ze voor de gewestplannen in het algemeen, of per goedgekeurd gewestplan, zijn vastgesteld.

De gewestplannen zijn opgesteld in uitvoering van de Wet op Ruimtelijke Ordening en de Stedenbouw en worden sinds 2002 niet meer gewijzigd. Zij zijn en blijven een belangrijk instrument voor het ruimtelijk beleid.

Het digitaal gewestplan kan niet gehanteerd worden als juridisch instrument. De informatie opgenomen in ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarmee bodembestemmingen kunnen gewijzigd worden, is niet opgenomen.

In de handleiding van deze applicatie staan alle mogelijkheden beschreven.

Fotoalbum

Verwante applicaties

Geopunt - Recht van voorkoop - themabestand

Zoek voor een specifiek adres of perceel het recht van voorkoop op

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar