GRB-meldingssysteem

Banner GRB-meldingssysteem

Via het GRB-meldingssysteem kunnen terreinmutaties, fouten of onvolledigheden in het Grootschalig Referentiebestand gemeld worden aan Informatie Vlaanderen.

Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is een databank met grootschalige gegevens zoals gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en kunstwerken. Het wordt beheerd door Informatie Vlaanderen.


Het GRB moet voortdurend bijgewerkt worden zodat het de meest actuele terreinsituatie weerspiegelt. Het is de taak van de voormalige deelnemers aan GIS-Vlaanderen om terreinmutaties, fouten en onvolledigheden in het GRB te melden via het GRB-meldingssysteem. Zo kan het GRB op deze plaatsen bijgewerkt worden.

GRB-meldingssysteem
Meer over het GRB
Meer over de actualisatie van het GRB

Fotoalbum

Verwante applicaties

Geopunt - Wonen en leven

Alle info over wonen en leven in Vlaanderen

GDI-viewer

Raadpleeg data

LARA

Loket voor authentieke registratie