Geopunt - Recht van voorkoop - themabestand

'Recht van voorkoop - themabestand' kaarttoepassing banner

Via de kaarttoepassing ‘Recht van voorkoop – themabestand’ kan iedereen het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ raadplegen en nagaan of er op een bepaald perceel al dan niet een Vlaams voorkooprecht van toepassing is.

In de handleiding van deze applicatie staan alle mogelijkheden beschreven.

Fotoalbum

Verwante applicaties

Geopunt - Gewestplan

Deze kaarttoepassing laat toe om het gewestplan te bevragen.

Je stad of gemeente in cijfers

Data & Analyse van de vijf Vlaamse provincies

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner