Geopunt - Recht van voorkoop - themabestand

'Recht van voorkoop - themabestand' kaarttoepassing banner

Via de kaarttoepassing ‘Recht van voorkoop – themabestand’ kan iedereen het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ raadplegen en nagaan of er op een bepaald perceel al dan niet een Vlaams voorkooprecht van toepassing is.

In de handleiding van deze applicatie staan alle mogelijkheden beschreven.

Fotoalbum