INSPIRE Geoportal

Toegang tot Europese ruimtelijke data

Geopunt - Reis door de tijd

Bekijk de historische kaarten van 1712 tot heden

Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans

Bathymetrische Databank

Toegang tot bathymetrische en nautische data

Geopunt - Recht van voorkoop - themabestand

Zoek voor een specifiek adres of perceel het recht van voorkoop op

FLEPOS

Flemish Positioning Service - Centimeternauwkeurige positiebepaling voor Vlaanderen

Geoloket waterkwaliteit

Geoloket waterkwaliteit - meetnetten waterkwaliteit

Nostalgeo

let's create the streetview of the past

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

DOV-Delfstoffenverkenner

Delfstoffen bevragen via de delfstoffenverkenner

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar

Downloadtoepassing

Data aanvragen en downloaden

Geopunt - Waterlopen

Vlaamse Hydrografische Atlas

Geopunt-kaarttoepassing

Bekijk verschillende kaarten in Vlaanderen

Geopunt - Vrije tijd

Vrijetijdsinformatie in de buurt van een locatie

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner

Geopunt - Hoogtekaart

Zoek hier de hoogtes en laagtes van Vlaanderen

Geopunt - Bouwen

Alle thema's rond bouwen verzameld op één kaart

LARA

Loket voor authentieke registratie

Geopunt - Hinder in kaart

Bekijk alle werken en manifestaties die hinder met zich meebrengen op de openbare weg

Geopunt - Wonen en leven

Alle info over wonen en leven in Vlaanderen

Waterinfo.be

Portaalsite Vlaamse waterbeheerders over overstromingen en droogte

Je stad of gemeente in cijfers

Data & Analyse van de vijf Vlaamse provincies

Milieuhandhaving.be

Bij wie kan ik mijn milieuhinder melden?

Speelzones in natuurterreinen

Permanente speelzones en zomerspeelzones

Geopunt - Gewestplan

Deze kaarttoepassing laat toe om het gewestplan te bevragen.

EODaS Open LiDAR portaal

ODaS Open LiDAR geeft toegang tot ruwe remote sensing data van DHMV