Downloadtoepassing

Data aanvragen en downloaden

Zonnekaart Vlaanderen

Hoe geschikt is je dak voor zonnepanelen of een zonneboiler?

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner

FLEPOS

Flemish Positioning Service - Centimeternauwkeurige positiebepaling voor Vlaanderen

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

Geopunt-kaarttoepassing

Bekijk verschillende kaarten in Vlaanderen

EODaS Open LiDAR portaal

ODaS Open LiDAR geeft toegang tot ruwe remote sensing data van DHMV

Geopunt - Hinder in kaart

Bekijk alle werken en manifestaties die hinder met zich meebrengen op de openbare weg

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar

INSPIRE Geoportal

Toegang tot Europese ruimtelijke data

LARA

Loket voor authentieke registratie

Geopunt - Hoogtekaart

Zoek hier de hoogtes en laagtes van Vlaanderen