INSPIRE Geoportal

Toegang tot Europese ruimtelijke data

FLEPOS

Flemish Positioning Service - Centimeternauwkeurige positiebepaling voor Vlaanderen

Geopunt-kaarttoepassing

Bekijk verschillende kaarten in Vlaanderen

Geopunt - INSPIRE

Toon INSPIRE-datasets op kaart

Downloadtoepassing

Data aanvragen en downloaden

DOV-Delfstoffenverkenner

Delfstoffen bevragen via de delfstoffenverkenner

Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans

Geopunt - Vrije tijd

Vrijetijdsinformatie in de buurt van een locatie

LARA

Loket voor authentieke registratie

Geopunt - Wonen en leven

Alle info over wonen en leven in Vlaanderen

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

Geopunt - Reis door de tijd

Bekijk de historische kaarten van 1712 tot heden

Geopunt - Hoogtekaart

Zoek hier de hoogtes en laagtes van Vlaanderen

Geopunt - Waterlopen

Vlaamse Hydrografische Atlas

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner

Bathymetrische Databank

Toegang tot bathymetrische en nautische data

Milieuhandhaving.be

Bij wie kan ik mijn milieuhinder melden?

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar

Zonnekaart Vlaanderen

Hoe geschikt is je dak voor zonnepanelen of een zonneboiler?

Geopunt - Gewestplan

Deze kaarttoepassing laat toe om het gewestplan te bevragen.

Geopunt - Recht van voorkoop - themabestand

Zoek voor een specifiek adres of perceel het recht van voorkoop op

EODaS Open LiDAR portaal

ODaS Open LiDAR geeft toegang tot ruwe remote sensing data van DHMV

Je stad of gemeente in cijfers

Data & Analyse van de vijf Vlaamse provincies