Cadgis viewer

kadastrale perceelsplans

INSPIRE Geoportal

Toegang tot Europese ruimtelijke data

Milieuhandhaving.be

Bij wie kan ik mijn milieuhinder melden?

Geopunt - Vrije tijd

Vrijetijdsinformatie in de buurt van een locatie

Geopunt - Gewestplan

Deze kaarttoepassing laat toe om het gewestplan te bevragen.

EODaS Open LiDAR portaal

ODaS Open LiDAR geeft toegang tot ruwe remote sensing data van DHMV

Geopunt - Waterlopen

Vlaamse Hydrografische Atlas

LARA

Loket voor authentieke registratie

Geopunt - Bouwen

Alle thema's rond bouwen verzameld op één kaart

Geopunt - Vergelijk kaarten

Vergelijk twee kaarten naast elkaar

Waterinfo.be

Portaalsite Vlaamse waterbeheerders over overstromingen en droogte

FLEPOS

Flemish Positioning Service - Centimeternauwkeurige positiebepaling voor Vlaanderen

Geopunt - Wonen en leven

Alle info over wonen en leven in Vlaanderen

Geopunt - INSPIRE

Toon INSPIRE-datasets op kaart

DOV-Verkenner

Combineer alle DOV-data in de nieuwe Verkenner

Geopunt-kaarttoepassing

Bekijk verschillende kaarten in Vlaanderen

Bathymetrische Databank

Toegang tot bathymetrische en nautische data

Geopunt - Reis door de tijd

Bekijk de historische kaarten van 1712 tot heden

Geopunt - Hoogtekaart

Zoek hier de hoogtes en laagtes van Vlaanderen

Geoloket waterkwaliteit

Geoloket waterkwaliteit - meetnetten waterkwaliteit

Zonnekaart Vlaanderen

Hoe geschikt is je dak voor zonnepanelen of een zonneboiler?

Downloadtoepassing

Data aanvragen en downloaden

DOV-Delfstoffenverkenner

Delfstoffen bevragen via de delfstoffenverkenner