Risicozones overstromingen 2017 Dataset

Alternatieve titel: Risicozones

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 2017

Samenvatting:

De risicozones overstroming zijn een combinatie van zowel de gemodelleerde overstromingsgebieden als de recent overstroomde gebieden gecorrigeerd aan de hand van het Digitaal Hoogte Model-Vlaanderen (DHM). Beide kaarten werden via een omhullende contour gecombineerd. Risicozones voor overstromingen zijn plaatsen die aan terugkerende en belangrijke overstromingen blootgesteld werden of kunnen blootgesteld worden.

Gebieden met natuurrisico's, geografie, PERCEELSNIVEAU, HYDROLOGIE, VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, AGIV-PRODUCT, ROG, OVERSTROMINGSGEBIEDEN, WATERBELEID, OVERSTROMINGEN, RISICOZONES VOOR OVERSTROMINGEN, MOG, WATERPROBLEEM, OVERSTROOMDE GEBIEDEN, WATERPROBLEMEN, Metadata INSPIRE-conform, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, Herbruikbaar, Metadata GDI-Vl-conform

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Toepassingsschaal: 1 : 2 000
  • Bestandsformaat: WFS
  • Referentiesysteem: WGS84 / World Geodetic System 1984 (EPSG:4326)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2018
  • Einddatum: 01-01-2020