Tertiair geologische kaart (1/50.000) Dataset

Alternatieve titel: Tertiair

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2001

Samenvatting:

Digitale vectoriële dataset van de tertiair geologische kaarten van Vlaanderen en Brussel, gepubliceerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Vlaamse Overheid, Dept LNE (ALBON) in samenwerking met de Belgisch Geologische Dienst (BGD). De tertiair geologische kaart geeft de tertiaire formaties weer die aan het oppervlakte komen onder het pré-quartaire erosievlak. De legende van de kaart is lithostratigrafisch. (https://www.dov.vlaanderen.be/page/neogeen-en-paleogeen) De tertiair geologische kaart is gecompileerd door de universiteiten van Gent en Leuven tussen 1989 en 2001.

Geologie, lithosfeer, gesteente, afzetting, afzetting, afzetting, ondergrond, Vlaams Gewest, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, DOV, Zanden, Energie, Universiteiten, Quartaire, Lithostratigrafische, Gesteentelichaam, Kleien, Rijkdommen, Tertiairkaart, Formatie, Lithostratigrafie van de Tertiaire afzettingen, Afgedekte geologische kaart van Belgie, One Geology, lithology, stratigraphy, surface geology, sedimentary rock, continent@Europe, subcontinent@Western Europe, geographic area@Belgium, subarea@Flanders, dataprovider@ALBON, serviceprovider@DOV, DS_DATE@2002-08-22, DS_TOPIC@geoscientificinformation

  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Toepassingsschaal: 1 : 200 000
  • Bestandsformaat: Shapefile ESRI White Paper—July 1998, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1998
  • Einddatum: 31-12-2001