Beheersplannen onroerend erfgoed Dataset

Alternatieve titel: Beheersplannen onroerend erfgoed

Dataset gecreƫerd op:

Samenvatting:

Bij het beheer van onroerend erfgoed is het belangrijk na te denken over de ambities op langere termijn. Die kan je concretiseren in een beheersplan: een document waarin je onder meer vastlegt welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn. Zo een beheersplan kan je opstellen voor alle onroerend erfgoed en voor erfgoedlandschappen.

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, (milieu)beschermingsbeleid, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, erfgoed, beheersplan, bescherming, onroerend erfgoed, inventaris, landschap, monument

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Grondresolutie: 0 m
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2015
  • Einddatum: 01-07-2030