Natuurinrichtingsprojecten, 14/11/2019 Dataset

Alternatieve titel: NIR

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 14/11/2019

Samenvatting:

De gebieden in Vlaanderen, waarbinnen natuurinrichtingsprojecten, conform het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, zijn ingesteld (of zijn ingesteld geweest). Binnen deze gebieden is (of was) gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop van toepassing.

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, geografie, gebied met recht van voorkoop, natuurbehoud, natuurinrichting, natuurinrichtingsproject, natuurlijk milieu, recht van voorkoop, voorkoopgebied, voorkooprecht, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform

  • ISO-categorie: biota

  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2, Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 09-02-2010