Geluidsbelasting wegverkeer - Lden - VMM/MIRA - 2015 Dataset

Alternatieve titel: Geluidbelasting wegverkeer Lden - VMM/MIRA

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Gebiedsdekkende Lden/Lnight geluidskaart voor wegverkeer, waarbij rekening is gehouden met wegdekcorrectie (op basis van wegendatabank van AWV, 2005) en met plaats van geluidsschermen (de opgemeten positie en nieuw gebouwde schermen die nog niet opgemeten zijn). Afscherming van gebouwen en reliëf (bijvoorbeeld hoogte van de web t.o.v het maaiveld) worden niet in rekening gebracht. Berekend op basis van de ISO9613-2 richtlijn. De maximale waarden op korte afstanden van de wegen zijn gelimiteerd tot het geluidsniveau op 10m van het midden van de weg. Alternatieve bronnen: geluidsbelastingskaarten volgens de Environmental Noise Directive (END - Directive 2002/49/EC) zijn beschikbaar voor de agglomeraties met meer dan 100.000 inwoners en voor het wegennetwerk met een verkeersdruk van meer dan 3.000.000 voertuigen op jaarbasis. Deze geluidskaarten zijn niet gebiedsdekkend maar houden wel rekening met afscherming door woningen. Zie: https://www.lne.be/geluidsbelastingkaarten

Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaamse Open data, MIRA, geluid, wegverkeer, geluidsbelasting, geluidsindicator, milieu-indicator, milieu, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Grondresolutie: 20 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)