Meetnet riooloverstorten, toestand 1 september 2018 Dataset

Alternatieve titel: Meetpunten riooloverstorten

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: toestand 1 september 2018

Samenvatting:

In deze dataset kunnen alle actieve, geplande en opgedoekte riooloverstorten worden teruggevonden. Alsook de waterloop waarin er wordt gestort bij overvloedige neerslag.

Milieubewakingsvoorzieningen, afvalwater, afvalwater, afvalwaterzuivering, waterzuivering, waterzuivering, waterverontreiniging, afvalwaterkwaliteit, afvalwaterverwerking, afvalwaterverwerking, gecombineerd afvalwater, huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater, industrieel afvalwater, industrieel afvalwater, stedelijk afvalwater, waterkringloop, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaamse Open data, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Kosteloos, Herbruikbaar, afvalwater, regenwater, waterafvoer, waterkwaliteit, waterkringloop, piekdebiet, riolering, waterloop, meetnet, waterverontreiniging, rioolwaterverwerking

  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1991
  • Einddatum: 01-09-2018