Rioleringsdatabank Vlaanderen, toestand 3 januari 2018 Dataset

Alternatieve titel: Afvalwater Informatiesysteem AWIS

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 3 januari 2018

Samenvatting:

Vectorieel bestand met de schematische voorstelling van de aanwezigheid van riolering en saneringsinfrastructuur.

Nutsdiensten en overheidsdiensten, afvalwater, afvalwater, invloed op het milieu, investering voor de beheersing van milieuverontreiniging, invloed van huishoudens op het milieu, waterzuiveringsinstallatie, afvalwaterzuivering, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, afwatering, afvoer, afvalwater, milieuverontreiniging, waterkwaliteit, invloed van huishoudens op het milieu, afvalwaterzuivering, riolering, saneringsinfrastructuur, afvalwaterinformatiesysteem, inlaat, overnamepunt, overstort, pomp, reservoir, uitlaat, waterzuiveringsstation, waterzuiveringsinstallatie, rioleringsnetwerk, aansluiting, waterverontreiniging, waterzuivering

  • INSPIRE-thema: Nutsdiensten en overheidsdiensten
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1991
  • Einddatum: 03-01-2018