Overstromingsgevoelige gebieden 2006 - (Watertoets) Dataset

Alternatieve titel: Ovstrgev

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1.0 - Toestand 20/07/2006

Samenvatting:

In het kader van de watertoets is een nieuwe kaart aangemaakt die voor het ganse Vlaams Gewest de overstromingsgevoelige gebieden tot op perceelsniveau weergeeft. De kaart bevat de effectief overstromingsgevoelige gebieden (donkerblauwe laag) en de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauwe laag).

Behoort tot serie: Overstromingsgevoelige gebieden - Watertoets Datasetserie

Gebieden met natuurrisico's, geografie, water, watertoets, overstromingsgevoeligheid, overstromingsgevoelig, watertoetsbesluit, watertoetskaart, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GeoTIFF 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 05-07-2005
  • Einddatum: 20-07-2006