Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de mijnverzakkingsgebieden Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Gezien het belang van de mijnverzakkingen op de regionale waterhuishouding en op de te nemen maatregelen qua bescherming van het grondwater werd de algemene afbakening van het verzakkingsgebied alsmede de maxima van de verzakkingen aangegeven op de kwetsbaarheidskaart. Gegevens over de zetels Eisden zijn overgenomen van Vansteelandt (1981), over Zolder en Beringen van de Dienst natuurlijke Rijkdommen en Energie (1984) en over de zetel Zwartberg van Loy ed. (1980). het betreft hier berekende verzakkingen. Te noteren valt dat de verzakkingen zich zullen verder zetten met de tijd en vermoedelijk uitbreiden.

Behoort tot serie: Grondwaterkwetsbaarheidskaart Datasetserie

Geologie, grondwater, hydrogeologie, grondwaterbescherming, landschap na mijnbouw, Vlaams Gewest, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, DOV, Vlaanderen, Grondwaterkwetsbaarheid, Mijnverzakking, Mijnverzakkingsgebieden

  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Toepassingsschaal: 1 : 100 000
  • Bestandsformaat: Shapefile ESRI White Paper—July 1998, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1986
  • Einddatum: 01-01-1987