Tertiair isohypsen top Dataset

Alternatieve titel: Hoogtelijnenkaart van de basis van het Quartair/top van het Teriair

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

De isohypsenkaarten zijn een onderdeel van de Quartair- en Tertiairkaarten van Vlaanderen. Isohypsen geven het reliëf weer van de basis van de Quartaire afzettingen, wat hetzelfde is als de top van de Tertiaire afzettingen. De hoogtelijnen vormen een overlay van de lithoprofielytpekaarten. De systematische kartering van de Quartaire en Tertiaire geologische lagen op schaal 1:50000 in Vlaanderen, in opdracht van het Vlaamse Gewest, werd opgestart in 1993. Voor een meer gedetaileerde beschrijving zie https://www.dov.vlaanderen.be/page/quartair

Geologie, DOV, Geologie, Quartair, geologie, lithosfeer, gesteente, afzetting, afzetting, afzetting, ondergrond, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: Shapefile ESRI White Paper—July 1998, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Geo.Catalog.ReferenceSystem.EPSG-BELGE_LAMBERT_1972 (31370)