Meetnet afvalwater, toestand 10 oktober 2018 Dataset

Alternatieve titel: Meetnet Afvalwater

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 10/10/2018

Samenvatting:

In deze dataset zitten alle actieve lozende meetputten.

Milieubewakingsvoorzieningen, afvalwater, afvalwater, afvalwaterkwaliteit, afvalwaterverwerking, afvalwaterverwerking, afvalwaterzuivering, gecombineerd afvalwater, huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater, industrieel afvalwater, industrieel afvalwater, koelwater, regenwater, rioolwaterverwerking, stedelijk afvalwater, uitstoot van afvalwater, waterkringloop, waterverontreiniging, waterzuivering, waterzuivering, Vlaams Gewest, afvalwater, afvalwaterkwaliteit, afvalwaterverwerking, afvalwaterzuivering, gecombineerd afvalwater, huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater, koelwater, regenwater, rioolwaterverwerking, stedelijk afvalwater, uitstoot van afvalwater, waterkringloop, waterverontreiniging, meetnet, Vlaamse Open data, Metadata GDI-Vl-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1990
  • Einddatum: 10-10-2018