Focusgebieden nitraat mestdecreet Datasetserie

Alternatieve titel: Datasetserie focusnit

Datasetserie gecreƫerd op:

Samenvatting:

Bundeling van de datasets die een overzicht geven van de focusgebieden nitraat mestdecreet in een bepaald jaar.

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, geografie, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, focusgebied, grondwater, mestdecreet, mestactieplan, nitraat, nitraatconcentratie, nitraatresidu, nitraatdrempelwaarde, nitraatresidustaal, oppervlaktewater, overschrijding, waterkwaliteit

  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Grondresolutie: 0 m
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2012