INSPIRE - beschermde gebieden - Aanduidingsobjecten - Onroerend Erfgoed Dataset

Alternatieve titel: Aanduidingsobjecten geharmoniseerd volgens INSPIRE

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De aanduidingsobjecten laag van het Agentschap Onroerend Erfgoed is een verzamel laag van alle beschermde en vastgestelde erfgoed lagen. Hierin zitten erfgoed objecten waar juridische rechtsgevolgen aan gekoppeld zijn, zij het een bescherming of een vaststelling.

Beschermde gebieden, inventarisatie, beheer, beschermd gebied, Regionaal, Metadata INSPIRE-conform, Kosteloos, Lijst M&R INSPIRE, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Metadata GDI-Vl-conform, beschermd, vastgesteld, inventaris, beheer, erfgoed, ProtectedSite

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML application schema v3.2.1
  • Referentiesysteem: Geo.Catalog.ReferenceSystem.EPSG-3035

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 07-09-2017
  • Einddatum: 07-09-2050