Erfgoedlandschappen Dataset

Alternatieve titel: Erfgoedlandschappen

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Een erfgoedlandschap is een groter ruimtelijk geheel van erfgoedelementen en - waarden, ingebed in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, beheer, bepaling van natuurlijk erfgoed, cultureel erfgoed, natuurlijk erfgoed, richtlijn, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Toegevoegd GDI-Vl, MercatorNet, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)