Reiswegen Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, toestand 8/12/2018 Dataset

Alternatieve titel: Reiswegen De Lijn

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 8/12/2018

Samenvatting:

Overzicht van reiswegen (vaste verbindingstrajecten in de ene of de andere richting) van voertuigen (bussen, trams) van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn. Alleen de publieke ritten zijn opgenomen (niet-publieke ritten zijn lege ritten van of naar de stelplaats, lege ritten van eindhalte naar beginhalte en ritten t.b.v. leerlingenvervoer edm. (“extra dienst”)). Ook de reiswegen van belbussen zijn niet opgenomen.

Vervoersnetwerken, geografie, Metadata GDI-Vl-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, tram, bus, reisweg, lijn, buslijn, tramlijn, openbaar vervoer, tramhalte

  • ISO-categorie: Transport

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: ESRI Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 30-07-2010
  • Einddatum: 08-12-2018