INSPIRE - Annex III - LU.SpatialPlan - Planned Land Use - Departement Omgeving: Stedenbouwkundige informatie - Contouren van ruimtelijke plannen en verordeningen Dataset

Alternatieve titel: Departement Omgeving: Stedenbouwkundige informatie - Contouren van ruimtelijke plannen en verordeningen

Dataset gewijzigd op:

Samenvatting:

Deze dataset bevat de digitale vectoriƫle versie van alle contouren van ruimtelijke plannen en verordeningen, zowel de definitief goedgekeurde als diegene in opmaak. Elke verordening wordt afgebakend door zijn contour. Deze contour betreft de geometrische omhullende van alle bevattende lagen van het plan. Er is conceptueel beslist om rondom eventuele lijnelementen die niet binnen een grondvlak voorkomen, een buffer te tekenen om toe te laten die op te nemen binnen de omhullende contour. Aan deze plancontourlaag worden de administratieve gegevens van het plan in de attributen opgenomen.

Landgebruik, ruimtelijke ordening, Regionaal, Herbruikbaar, Metadata INSPIRE-conform, Vlaamse Open data, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Lijst M&R INSPIRE, DSI, stedenbouwkundige informatie, contouren, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML application schema v3.2.1
  • Referentiesysteem: Geo.Catalog.ReferenceSystem.MERCATORNET-BE-HTTP-//WWW.OPENGIS.NET/DEF/CRS/EPSG/0/3035