INSPIRE - Seveso Dataset

Dataset gewijzigd op:

Samenvatting:

De kaart biedt een overzicht van de locaties van de verschillende Seveso-inrichtingen in Vlaanderen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hogedrempel- en lagedrempelinrichtingen.

Faciliteiten voor productie en industrie, industrie, Vlaamse Open data, Metadata GDI-Vl-conform, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Seveso, Seveso-inrichtingen, Sevesobedrijven, lagedrempelinrichtingen, hogedrempelinrichtingen, lagedrempelbedrijven, hogedrempelbedrijven, Richtlijn 2010/75/EU

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML application schema v3.2.1
  • Referentiesysteem: Geo.Catalog.ReferenceSystem.EPSG-BELGE 1972 / BELGIAN LAMBERT 72 (EPSG-31370)