Wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed - gehelen Dataset

Alternatieve titel: Wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed - gehelen

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De laag “bouwkundig erfgoed – gehelen” bevat alle wetenschappelijk geïnventariseerde items van een grote schaal waaraan de discipline “bouwkundig” werd toegekend. Het gaat om waardevolle gebouwen en omringende elementen die werden opgetrokken binnen een korte tijdspanne, gelijkaardige kenmerken vertonen, of geconcipieerd zijn als architecturaal of stedenbouwkundig geheel. Typische voorbeelden zijn begijnhoven en tuinwijken. Deze laag vervangt de laag “Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen” (lu_wet_dibe_geheel).

Landgebruik, beheer, cultureel erfgoed, geschiedkundig monument, inventaris, inventarisatie, monument, monumentenzorg, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, bouwkunde, erfgoed, beheer, inventaris, renovatie, monument, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 20-05-2019
  • Einddatum: 20-05-2060