Zorgvoorzieningen erkend door de afdeling Welzijn en Samenleving via POI-service Dataset

Alternatieve titel: Point of interest - Zorgvoorzieningen erkend door de afdeling Welzijn en Samenleving

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2020-10-07

Samenvatting:

Locatie en adresgegevens van zorgvoorzieningen die erkend zijn door de afdeling Welzijn en Samenleving (Departement WVG) in Vlaanderen. De gegevens worden maandelijks ge├╝pdatet. Gegevens afkomstig van de CoBRHA-databank (Common Base Registry for Health Care Actors) gebouwd door het federale eHealth-platform. De agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid houden in deze databank basisidentificatiedata bij van de zorgvoorzieningen die door hen erkend worden. Volgende types voorzieningen komen voor: - Armoedebestrijding - Samenlevingsopbouw - Algemeen welzijnswerk - Schuldbemiddeling - Autonoom vrijwilligerswerk - Ondersteunende structuren armoedebestrijding - Ondersteunende structuren algemeen welzijnswerk (aww)

Nutsdiensten en overheidsdiensten, welzijn, armoede, gezinstoestand, gezondheidszorg, Vlaanderen, OPVOEDING, SOCIAAL, POI, POINT OF INTEREST, INTERESSANTE PLAATS, Metadata INSPIRE-conform, Vlaamse Open data, Metadata GDI-Vl-conform, Kosteloos

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Referentiesysteem: WGS84 / World Geodetic System 1984 (EPSG:4326)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 28-11-2013
  • Einddatum: 07-10-2020