Erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2006

Samenvatting:

De erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten geeft voor elke gemeente in Vlaanderen de gemiddelde gevoeligheid voor erosie weer (status 2006). De laag is een afgeleide van de potentiƫle bodemerosiekaart per perceel (2006). Deze laatste kaart werd opgesteld door middel van computermodellering door de Onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, K.U.Leuven.

ondergrond, bodemerosie, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Lijst M&R INSPIRE, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, Departement Omgeving

  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Taal: Geo.Catalog.Dataset.Language.nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 150 000
  • Bestandsformaat: GML 3.1.1
  • Referentiesysteem: Geo.Catalog.ReferenceSystem.HTTPS-//WWW.DOV.VLAANDEREN.BE/DATASET/31A6031E-E70B-56EE-6590-43587E0C9978