Quartair isopachen Dataset

Alternatieve titel: Diktelijnenkaart van de Quartaire afzettingen

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

De isopachenkaart van de quartaire afzettingen is een onderdeel van de Quartairkartering van Vlaanderen. Isopachen zijn lijnen van gelijke dikte van de quartaire afzettingen. De diktelijnen vormen een overlay van de lithoprofieltypekaart. De systematische kartering van de Quartair geologische laag op schaal 1:50000 in Vlaanderen, in opdracht van het Vlaamse Gewest, werd opgestart in 1993. Begin 1999 is ongeveer de helft gekarteerd. Voor een meer gedetaileerde beschrijving zie https://www.dov.vlaanderen.be/page/quartair

Geologie, DOV, Geologie, Quartair, geologie, lithosfeer, gesteente, afzetting, afzetting, afzetting, ondergrond, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: Shapefile ESRI White Paper—July 1998, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Geo.Catalog.ReferenceSystem.EPSG-BELGE_LAMBERT_1972 (31370)