Grenzen van Polders, toestand 1/02/2019 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 1/02/2019

Samenvatting:

Ambtsgebied van Polderbesturen met de bijhorende administratieve informatie. Een polder is een openbaar bestuur met als opdracht in haar ambtsgebied een gunstige waterhuishouding tot stand te brengen voor de landbouw en de algemene volksgezondheid, rekening houdende met de beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.

Regionaal, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, geografie, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, administratieve grens, polderbestuur, afgrenzing van polder, dijkgraaf, ontvanger-griffier, grens van polder, Vlaamse hydrografische atlas, polderbelasting, waterhuishouding, polderwet, algemene vergadering, administratieve eenheid, grens, polder

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Grenzen

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-02-2019