Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed Dataset

Alternatieve titel: Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

In de inventaris van archeologische zones worden zones opgenomen waarvan we op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten kunnen aannemen dat ze hoogstwaarschijnlijk archeologische waarde hebben. De inventaris is dus gebaseerd op huidige kennis en inzichten. De archeologische zones vertegenwoordigen slechts een gekend deel van het archeologisch bodemarchief. Ze geven zeker geen volledig overzicht van ‘hét archeologisch erfgoed’ in Vlaanderen. Door nieuw onderzoek kunnen we zones toevoegen of schrappen of kunnen we zones uitbreiden of verkleinen.

Landgebruik, archeologie, archeologische vindplaats, beheer, beschermd gebied, inventaris, inventarisatie, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Toegevoegd GDI-Vl, archeologie, beheer, inventarisatie

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)