Vlaamse natuurreservaten Dataset

Dataset gecreƫerd op:

Samenvatting:

Bestand met begrenzing van de aangewezen Vlaamse natuurreservaten (eigendom van het Vlaams Gewest). De inventaris is actueel (laatste wijziging in juli 2010).

Beschermde gebieden, natuurreservaat, natuurreservaat van de staat, Metadata INSPIRE-conform, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, Metadata GDI-Vl-conform, Lijst M&R INSPIRE, VLAAMS NATUURRESERVAAT, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 28-07-2010
  • Einddatum: 31-12-2099