Reiswegen Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, toestand 28/01/2021 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 08/01/2021

Samenvatting:

Overzicht van reiswegen (vaste verbindingstrajecten in de ene of de andere richting) van voertuigen (bussen, trams) van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn. Alleen de publieke ritten zijn opgenomen (niet-publieke ritten zijn lege ritten van of naar de stelplaats, lege ritten van eindhalte naar beginhalte en ritten t.b.v. leerlingenvervoer edm. (“extra dienst”)). Ook de reiswegen van belbussen zijn niet opgenomen.

Regionaal, Vervoersnetwerken, geografie, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, tram, bus, reisweg, lijn, buslijn, tramlijn, openbaar vervoer, tramhalte

  • INSPIRE-thema: Vervoersnetwerken
  • ISO-categorie: Transport

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: ESRI Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 30-07-2010
  • Einddatum: 28-01-2021