Percelen Vlaamse overheid 2010 (bron: GRB aangevuld met CADMAP) Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 2010-12-31

Samenvatting:

Deze data bevat de percelen in eigendom van de Vlaamse overheid op datum 31 december 2010. De contouren van de percelen zijn afkomstig uit het grootschalig referentiebestand (GRB), versie september 2011. Voor de gemeenten waarvoor het GRB op deze datum nog niet bestond, werden de perceelsgrenzen opgehaald uit CADMAP (versie 1/1/2011). De data bevat o.a. eigendommen van volgende entiteiten: http://www.bestuurszaken.be/toepassingsgebied-vastgoeddatabank

Regionaal, Nutsdiensten en overheidsdiensten, Kadastrale percelen, plaatselijke overheid, eigendomsregister, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, grond, gronden, perceel, percelen, vastgoed, overheid

  • INSPIRE-thema: Nutsdiensten en overheidsdiensten
  • ISO-categorie: Locatie

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 250
  • Bestandsformaat: WMS-service 1.3.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2010
  • Einddatum: 31-12-2010