Aanduidingsobjecten Dataset

Alternatieve titel: Aanduidingsobjecten

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De aanduidingsobjecten laag van het Agentschap Onroerend Erfgoed is een verzamel laag van alle beschermde en vastgestelde erfgoed lagen. Hierin zitten erfgoed objecten waar juridische rechtsgevolgen aan gekoppeld zijn, zij het een bescherming of een vaststelling.

Beschermde gebieden, beheer, beschermd gebied, inventarisatie, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Toegevoegd GDI-Vl, beschermd, vastgesteld, inventaris, beheer, erfgoed, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 07-09-2017
  • Einddatum: 07-09-2050