Wetenschappelijke inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde Dataset

Alternatieve titel: Wetenschappelijke inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Bij de inventarisatie van Houtige Beplantingen met Erfgoedwaarde wordt op zoek gegaan naar beplantingsvormen die representatief zijn voor het werk van de mens of van de natuur of van beiden samen. Deze bomen en struiken worden opgenomen wanneer ze erfgoedwaarde bevatten, zoals een historische, esthetische en volkskundige waarde.

Landgebruik, beheer, beschermd gebied, inventaris, inventarisatie, landschapsarchitectuur, landschapsbeheer, landschapsbehoud, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Inventaris, beheer, beschermd, landschapsatlas

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)