Wetenschappelijke inventaris landschapsatlasrelicten Dataset

Alternatieve titel: Wetenschappelijke inventaris landschapsatlasrelicten

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De Inventaris van het Landschappelijk Erfgoed geeft een overzicht van historische landschapselementen, structuren en gehelen. Die relicten zijn afkomstig van verschillende periodes in het verleden en geven aan hoe het landschap historisch gegroeid is. Ze worden opgespoord met behulp van historische kaarten, luchtfoto’s, literatuurstudie en mondelinge informatie. Deze relicten kunnen diverse erfgoedwaardes omvatten: waaronder esthetische, natuurwetenschappelijke, historische, sociaal-culturele en ruimtelijk structurerende waarden. Of iets waardevol is en kan worden opgenomen in de inventaris, wordt bepaald aan de hand van de criteria samenhang, gaafheid en herkenbaarheid.

Landgebruik, beheer, beschermd gebied, inventaris, inventarisatie, landschap, landschapsbeheer, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Landschapsatlas, beheer, beschermd, inventaris

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)