Bebouwingsdichtheid per ha - Vlaanderen - toestand 2013 Dataset

Alternatieve titel: Bebouwingsdichtheid per ha - Vlaanderen - toestand 2013

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Per hectare wordt berekend welke oppervlakte ‘bebouwd’ is. Het gaat hierbij om de oppervlakte van de gebouwen (gbg) in het Grootschalig Referentiebestand (GRB) uit het jaar 2013. Alle hoofd- en bijgebouwen werden opgenomen.

Landgebruik, Herbruikbaar, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, MercatorNet, ruimtemonitor, ruimterapport, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Grondresolutie: 100 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)