Boskartering 1990 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1990

Samenvatting:

Het beheer van de bossen steunde in Belgie sinds 1846 op gegevens die ingewonnen werden door middel van 10-jaarlijkse bostellingen. Deze laatsten werden uitgevoerd via directe raadpleging van de boseigenaars door middel van vragenlijsten. Ten einde de opslag en de verwerking van de gegevens ten behoeve van het beheer van het bospatrimonium te optimaliseren, werd, door Eurosense Technologies nv, gedurende de periode 1978-1992 aan de hand van de interpretatie van kleurinfrarood orthofoto's (vliegschaal 1:5000) een digitale boskartering opgesteld in opdracht van de afdeling Bos en Groen, AMINAL, LIN, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze boskartering werd, door toepassingen van GIS principes, in 1994 door de Vlaamse Landmaatschappij omgevormd tot een geïntegreerde gegevensbank die zowel een geografische (de bospolygonen met hun respektievelijke georeferentie) als een beschrijvende (de kenmerken zoals eigenaarsklasse, boomsoort, gemeente, houtvesterij etc.)komponent bevat.

Bodemgebruik, geografie, bebossing, bedrijfsvorm, boomsoort, bos, bosbestand, boskartering, boswachterij, eigendomstoestand, houtvesterij, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform

  • ISO-categorie: biota

  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2., Shape
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1978
  • Einddatum: 31-12-1990