Adressen Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Vectorieel bestand van adressen zoals bedoeld in het INSPIRE thema Adressen. De adressen zijn afkomstig uit het Adressenregister (CRAB).

Adressen, Vlaanderen, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • ISO-categorie: Locatie

  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2.1
  • Referentiesysteem: Geo.Catalog.ReferenceSystem.EPSG-HTTP-//WWW.OPENGIS.NET/DEF/CRS/EPSG/0/4258

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1830