Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken Dataset

Alternatieve titel: Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De Vlaamse Overheid beschikt over verschillende instrumenten om het behoud van onroerend erfgoed te verzekeren. Eén van de instrumenten dat kan worden ingezet, is de vaststelling van een inventaris. Hiermee bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed dat alle erfgoeditems op deze vastgestelde lijst erfgoedwaarde(n) bezitten en nog altijd bewaard zijn. Erfgoedobjecten die waardevol zijn, maar niet beschermd, krijgen hierdoor toch een aantal - minder ingrijpende - algemene en specifieke rechtsgevolgen. De vastgestelde inventaris historische tuinen en parken is één van de in totaal zes vastgestelde inventarissen, gebaseerd op de wetenschappelijke inventarissen.

beheer, beheersplan, beschermd gebied, geschiedkundig monument, inventarisatie, monument, monumentenzorg, natuurmonument, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, erfgoed, inventarisatie, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Grondresolutie: 0 m
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)