Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt Dataset

Alternatieve titel: Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De kaart van 'gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt' is vastgesteld. Voor een bouwproject of stedenbouwkundig vergunningsplichtige ingreep in de bodem of verkavelingsvergunning die volledig in zo’n gebied ligt, hoeft geen archeologietraject te worden gevolgd.

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, archeologie, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, archeologie, geen archeologie, decreet, erfgoed, vergunning, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Grondresolutie: 0 m
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Geo.Catalog.ReferenceSystem.EPSG-HTTP-//WWW.OPENGIS.NET/DEF/CRS/EPSG/0/31370

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 30-07-2016
  • Einddatum: 30-07-2030