Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt Dataset

Alternatieve titel: Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Gebieden waar geen archeologie te verwachten valt

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, archeologie, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, archeologie, geen archeologie, decreet, erfgoed, vergunning, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Grondresolutie: 0 m
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 30-07-2016
  • Einddatum: 30-07-2030