Uitgevoerde gemeentelijke erosiebestrijdingswerken Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De kaart met de uitgevoerde gemeentelijke erosiebestrijdingswerken bevat de erosiebestrijdingswerken die door een gemeente gepland of reeds uitgevoerd zijn met subsidies van de Vlaamse Overheid in het kader van het Erosiebesluit. De geplande erosiebestrijdingswerken zijn reeds goedgekeurd door de minister en worden binnen afzienbare tijd uitgevoerd of zitten in de uitvoeringsfase. Geplande of uitgevoerde erosiebestrijdingswerken die via een andere financieringskanaal (bijvoorbeeld gemeente, provincie of via andere subsidies van de Vlaamse Overheid) werden aangelegd, zijn niet opgenomen in deze kaart. De erosiebestrijdingswerken bestaan uit één of een combinatie van meerdere maatregelen, zoals aarden dammen, erosiepoelen, bufferbekkens, buffergrachten, grasstroken, graszones, houtige kleine landschapselementen, etc.

ondergrond, bodemerosie, erosiebeheersing, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Lijst M&R INSPIRE, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, Departement Omgeving

  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Taal: Geo.Catalog.Dataset.Language.nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 3.1.1
  • Referentiesysteem: Geo.Catalog.ReferenceSystem.HTTPS-//WWW.DOV.VLAANDEREN.BE/DATASET/4E2B3C38-B676-429F-A3A3-B62C5A3007F3